Legal information

Отговорно лице по смисъла на Закона за аудиовизуалните медийни услуги (АМУ)

Kompernaß Handelsgesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

Данни за контакт

Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Управители: Johannes-Heinrich Kompernaß, Hans-Peter Kompernaß, Karsten Dudzek, Carsten Dietz
Burgstraße 21, D-44867 Bochum
Тел.: +49 (0)2327/3018-0
NФакс: +49(0)2327/3018-100
Имейл: info@kompernass.de

Регистрационен съд АД Бохум
Номер в Търговския регистър: HRB 4598
№ по ДДС: DE 154860061

Концепция, оформление и програмиране

Kompernaß Handelsgesellschaft mbH
Burgstraße 21
44867 Bochum

Авторско право

Освен ако изрично не е посочено друго, всички права по оформлението и съдържанието на тази интернет страница принадлежат на автора.

Изключване на отговорността

Авторът не поема гаранция за точност, правилност и актуалност на предложеното съдържание. Изрично се изключва всякаква отговорност.

Указание за решаване на спорове

Европейската комисия предоставя управлявана от нея платформа за онлайн решаване на спорове. Платформата можете да намерите на адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr/. При въпроси във връзки с нея можете да се свържете с нас на имейл адрес info@kompernass.de