Data protection

При посещение на нашата уеб страница се извършва посоченото тук събиране, записване и обработване на лични данни.

I. ОТГОВОРЕН ОРГАН И ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Отговорен орган по смисъла на приложимото законодателство за защита на данните за събиране, записванеи обработка на лични данни е:

Kompernaß Handelsgesellschaft mbH,
представено от управителите Johannes-Heinrich Kompernaß, Hans-Peter Kompernaß, Karsten Dudzek, Carsten Dietz и
Burgstr. 21
44867 Bochum
Федерална република Германия
Тел.: +49 02327/3018-0
Факс: +49 02327/3018-100
Имейл: info@kompernass.de

Можете да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните Jennifer Hogrebe чрез същия адрес и телефонен номер или по имейл на адрес datenschutz@kompernass.de.

II. НЕОБХОДИМИ ДАННИ В РАМКИТЕ НА ПОЛЗВАНЕТО НА УЕБ СТРАНИЦАТА

1. Посещение на нашата уеб страница

При всяко ползване на нашето предложение, за предоставяне на възможност за ползване на уеб страницата, ние събираме и записваме автоматично посочените по-долу данни, като при това записването служи изключително за гарантиране на сигурността на ИТ (напр. идентификация на атаки срещу уеб страницата), както и за статистически цели. Ние записваме всички тези данни само така, че да не е възможно причисляване към определено лице. По-специално, не се създават профили за ползване на потребители. Събираните от нас данни са: тип/версия на браузъра, използвана операционна система, IP адрес, Referrer URL (последно посетена страница), дата и час на влизане.

Данните се записват за период от 2 дни.

2. Лични данни при регистрация и поръчка

Обработката на посочените по-долу лични данни се извършва изключително въз основа на съгласие според член 6, параграф 1, изречение 1a от общия регламент относно защитата на данните, влизащ в сила от 25.05.2018 г. Това съгласие се дава чрез създаването на потребителски акаунт като клиент на нашия онлайн магазин (в случай на регистрация като клиент на нашия онлайн магазин), както и при предоставяне на данни за поръчка на стоки (в случай на поръчка на стоки). В случай на поръчка на стоки обработката на личните данни се извършва въз основа на член 6, параграф 1, изречение 1b от общия регламент относно защитата на данните, тъй като събираните и обработвани тук данни се изискват за изпълнението на съответния договор за доставка на поръчаните стоки.

В случай на регистрация като клиент на нашия онлайн магазин и поръчка на стоки събираме и записваме следните лични данни, които се използват единствено с цел доставка и фактуриране, като събирането се извършва чрез маската за влизане и маската за регистрация:

  • Име
  • Адрес
  • Имейл
  • Използван начин на плащане
  • Поръчан(и) продукт(и)

Горепосочените данни трябва задължително да бъдат предоставени от Вас, в случай че желаете да направите поръчка в нашия онлайн магазин. Това означава, че без съгласие за събиране и обработване на горепосочените данни не можете да правите поръчки чрез нашия онлайн магазин. Същото важи, с изключение на поръчаните продукти и използвания начин на плащане, за създаването на потребителски акаунт.

Данните се съхраняват за период от десет години.

III. ПРАВО НА ОТКАЗ

Имате право да откажете Вашето съгласие за обработка на личните Ви данни по всяко време с действие за в бъдеще, като при това не се нарушава законосъобразността на обработката на Вашите лични данни в резултат на съгласието до отмяната. Отказът може да се извърши чрез имейл на адрес: datenschutz@kompernass.de.

IV. ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИТЕ

Предаваме събраните от нас данни само на спедиторските фирми, на които възлагаме доставката на стоките, и на финансовите институции, извършващи отчетите, и само в необходимия за доставката на стоките или за отчитането обем.

V. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА GOOGLE ANALYTICS

Този уеб сайт използва функциите на услугата за уеб анализи Google Analytics. Доставчик е Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics използва т.нар. „бисквитки“ (Cookies). Това са текстови файлове, които се записват на Вашия компютър и позволяват анализ на Вашето ползване на уеб сайта. Генерираната чрез бисквитката информация за използването на този уеб сайт от Вас обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се записва там.

В случай на активиране на IP анонимизирането на този уеб сайт Вашият IP адрес се съкращава предварително от Google в рамките на страните-членки на Европейския съюз или в други договорни държави от Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в извънредни случаи пълният IP адрес се предава на сървър на Google в САЩ и се съкращава там. По поръчение на оператора на този уеб сайт Google ще използва тази информация за анализ на използването на уеб сайта от Вас, за съставяне на отчети относно работата на уеб сайта и за предоставяне на други услуги на оператора на уеб сайта, свързани с използването на уеб сайта и интернет. Предаденият от Вашия браузър IP адрес в рамките на Google Analytics не се свързва с други данни в Google.

Можете да предотвратите записването на бисквитките чрез съответна настройка на софтуера на Вашия браузър, но обръщаме внимание, че в този случай евентуално няма да можете да използвате всички функции на този уеб сайт в пълния им обем. Освен това можете да възпрепятствате събирането от Google на генерираните от бисквитката и свързани с използването на този уеб сайт от Вас данни (включително Вашия IP адрес), както и обработката на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате добавката за Вашия браузър от следния линк:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Използването на Google Analytics е в законния интерес на Kompernaß да поддържа интернет присъствието и уеб магазина, както и да събира статистически данни за броя на посещенията и използването. Обработката на данни с цел упражняване на такива законни интереси се основава на член 6, параграф 1, първо изречение, буква е) от общия регламент относно защитата на данните.

VI. ДРУГИ БИСКВИТКИ

Интернет страниците използват частично т.нар. „бисквитки“ (Cookies). Бисквитките не вредят на Вашия компютър и не съдържат вируси. Бисквитките служат за по-лесно, по-ефективно и по-сигурно използване на нашето предложение. Бисквитките представляват малки текстови файлове, които остават на Вашия компютър и се записват от Вашия браузър.

Повечето използвани от нас бисквитки са т.нар. „Session-Cookies“. Те се изтриват автоматично след края на Вашето посещение. Други бисквитки остават записани на Вашето крайно устройство, докато не ги изтриете. Тези бисквитки ни позволяват да разпознаем отново Вашия браузър при следващо посещение.

Можете да настроите Вашия браузър така, че да бъдете информирани за поставянето на бисквитки и да ги разрешавате само в отделни случаи, да изключите приемането на бисквитки като цяло или в определени случаи, както и да активирате автоматичното изтриване на бисквитките при затваряне на браузъра. При деактивирането на бисквитки функционирането на този уеб сайт може да бъде ограничено.

Използването на бисквитки е в законния интерес на Kompernaß да поддържа интернет присъствието и уеб магазина, да събира статистически данни за броя на посещенията и използването и да направи посещението на нашия уеб сайт възможно най-лесно и приятно за посетителите. Обработката на данни с цел упражняване на такива законни интереси се основава на член 6, параграф 1, първо изречение, буква е) от общия регламент относно защитата на данните.

VII. SSL КОДИРАНЕ

Kompernaß Handelsgesellschaft mbH взема технически и организационни мерки за гарантиране на ефективна защита на данните. Всички наши служители са задължени да пазят конфиденциалността на данните. Данните Ви винаги се обработват поверително. Кодирането на трансфер на чувствителни данни се извършва със SSL (Secure Sockets Layer). В момента това е най-разпространеният и сигурен метод за пренос на данни в интернет.

VIII. ПРАВО НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Съобразно общия регламент относно защитата на данните член 15 – 21 Вие имате право по всяко време

  • да изискате потвърждение дали личните Ви данни се обработват,
  • в случаите на обработка на Вашите лични данни от нас да изискате сведение за тях, както и информация относно целта на обработката на Вашите лични данни, категориите обработени лични данни, получателите или категориите получатели, на които личните данни са били разкрити или ще бъдат разкрити, особено по отношение на получатели в трети страни или при международни организации, както и за планирания период на съхранение на личните данни респ. критериите за установяване на тази период,
  • на корекция, изтриване, ограничение на обработката и преносимостта на засягащите Вас лични данни,
  • в отделни случаи да възразите за обработката на данните.

За да упражните тeзи права, моля, обърнете се към нашето длъжностно лице по защита на данните чрез имейл на адрес datenschutz@kompernass.de.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Вашето доверие е важно за нас. Затова бихме искали да отговорим на всички Ваши въпроси по отношение на обработката на личните Ви данни. Ако имате въпроси, отговорът на които не се съдържа в настоящата Декларация за поверителност, или ако в даден момент желаете да получите по-подробна информация, моля, обърнете се към нашето длъжностно лице по защита на данните чрез имейл на адрес: datenschutz@kompernass.de.

Освен това – по отношение на обработката на Вашите лични данни– имате право да подадете жалба до държавното длъжностно лице по защита на данните и свободата на информацията в Северен Рейн-Вестфалия.