Data protection

Na naszej stronie internetowej obowiązuje poniższy sposób zbierania, zapisu i przetwarzania danych osobowych.

I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA I INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Jednostką odpowiedzialną w sensie stosowanego prawa o ochronie danych osobowych odnoszącego się do zbierania, zapisu i przetwarzania danych jest przedsiębiorstwo:

Kompernaß Handelsgesellschaft mbH,
reprezentowane przez prezesów Johannes-Heinrich Kompernaß, Hans-Peter Kompernaß, Karsten Dudzek, Carsten Dietz
Burgstr. 21
44867 Bochum
Republika Federalna Niemiec
Tel.: +49 02327/3018-0
Fax: +49 02327/3018-100
E-Mail: info@kompernass.de

Z naszą inspektor ochrony danych osobowych Panią Jennifer Hogrebe można skontaktować się pod powyższym adresem, numerem telefonicznym lub pod adresem e-mail datenschutz@kompernass.de.

II. DANE WYKORZYSTYWANE W RAMACH KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

1. Przeglądanie naszej strony internetowej

W trakcie każdego przeglądania oferty aby umożliwić korzystanie ze strony internetowej zbieramy i zapisujemy automatycznie poniższe dane, przy czym zapis ten służy wyłącznie zapewnieniu bezpieczeństwa IT (np. identyfikacji ataków hakerskich na stronę) oraz do celów statystycznych. Wszystkie dane zapisujemy w taki sposób, aby nie było możliwe ich przyporządkowanie do określonej osoby. W szczególności nie tworzy się profili użytkowników. Dane przez nas zbierane to: typ/wersja przeglądarki, wykorzystywany system operacyjny, adres IP, adres URL (wcześniej odwiedzanej strony internetowej) oraz data i czas dostępu.

Dane przechowywane są przez 2 dni.

2. Dane osobowe używane przy rejestracji i zamówieniu

Przetwarzanie poniższych danych osobowych odbywa się za zgodą osoby udostępniającej dane zgodnie art. 6 ust. 1 S. 1a niemieckiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (DS-GVO), które obowiązuje od 25.05.2018 r. Wyrażenie zgody następuje poprzez utworzenie konta użytkownika jako klienta naszego sklepu internetowego (w przypadku rejestracji jako klient naszego sklepu) oraz wraz z przekazaniem danych do zamówienia towarów (przy zamówieniu towarów). W przypadku zamówienia towarów przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 S. 1b. DS-GVO, ponieważ zebrane i przetwarzane w ten sposób dane wymagane są do wypełnienia umowy na dostawę zamówionych towarów.

W przypadku rejestracji jako klient naszego sklepu internetowego i zamówienia towarów zbieramy i zapisujemy poniższe dane osobowe, które wykorzystywane są wyłącznie w celu dostawy i rozliczenia towarów, przy czym dane te zostają zebrane w oknie logowania i rejestracji:

  • nazwisko
  • dane adresowe:
  • E-Mail
  • wykorzystany rodzaj płatności
  • zamówiony produkt/produkty

Klient ma obowiązek podania powyższych danych, jeżeli chce dokonać zamówienia w naszym sklepie internetowym. Oznacza to, że bez zgody na zebranie i przetwarzanie powyższych danych nie można dokonywać zamówień w naszym sklepie internetowym. To samo dotyczy utworzenia konta użytkownika, z wyjątkiem zamówionych produktów i zastosowanego typu płatności.

Dane te przechowywane są przez 10 lat.

III. PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik strony internetowej ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie danych osobowych, przy czym zgoda na wykorzystanie danych osobowych do momentu wycofania pozostaje prawomocna. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można między innymi przesłać pocztą elektroniczną na adres: datenschutz@kompernass.de.

IV. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Dane zebrane przez naszą firmę przekazujemy wyłącznie pracującym na nasze zlecenie firmom spedycyjnym dostarczającym zamówione towary oraz instytucjom finansowym dokonującym rozliczeń transakcji jedynie w takim zakresie, który wymagany jest do dostawy lub do rozliczenia.

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI DOTYCZĄCA WYKORZYSTANIA GOOGLE ANALYTICS

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje funkcje narzędzia analitycznego Google Analytics. Dostawcą aplikacji jest Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics korzysta z tzw. „cookies“. Są to pliki zapisywane na komputerze umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Generowane przez cookies informacje na temat korzystania ze strony internetowej przez użytkownika są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane.

W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej, adres IP użytkownika jest najpierw skracany przez Google dla obszaru Unii Europejskiej lub obszaru innych krajów sygnatariuszy traktatu o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach do serwera Google w USA przesyłany jest pełny adres IP i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do analizy użytkowania przez użytkownika strony internetowej i opracowania raportów o aktywności na tej stronie oraz do świadczenia na rzecz operatora strony innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony przez Google z innymi danymi.

Za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej można zablokować zapisywanie plików cookie na swoim komputerze; musimy jednak podkreślić, że w takim przypadku może to spowodować ograniczenia w korzystaniu ze wszystkich funkcji strony internetowej. Można także uniemożliwić rejestrowanie i przesyłanie do Google danych wygenerowanych przez pliki cookies, dotyczących korzystania z tej strony internetowej (włącznie z adresem IP użytkownika) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując w tym celu wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod poniższym linkiem:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Wykorzystanie Google Analytics to działanie w uzasadnionym interesie przedsiębiorstwa Kompernass w celu kreowania właściwego wizerunku firmy w Internecie, prowadzenia sklepu internetowego, zbierania danych statystycznych o liczbie odwiedzających stronę i jej wykorzystaniu. Przetwarzanie danych leżące w uzasadnionym wyżej interesie przedsiębiorstwa dokonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 S 1. nast. DS-GVO.

VI. POZOSTAŁE COOKIES

Strony internetowe wykorzystują w wielu miejscach tak zwane pliki cookies. Cookies nie stanowią zagrożenia dla komputera i nie zawierają wirusów. Dzięki nim nasze oferty są bardziej przyjazne dla użytkownika, skuteczne i bezpieczne. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika przez przeglądarkę internetową.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookies to tzw. „cookies sesyjne”. Pliki te po zakończeniu przeglądania są automatycznie kasowane. Inne pliki cookies pozostają zapisane na urządzeniu użytkownika do momentu ich skasowania przez użytkownika. Zastosowane pliki cookies umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki danego użytkownika podczas kolejnej wizyty na stronie.

Użytkownik ma możliwość tak ustawić przeglądarkę, aby był on informowany o wykorzystaniu cookies i każdorazowo wyrażał zgodę na ich użycie, zezwalał na wykorzystanie cookies w poszczególnych przypadkach lub całkowicie wykluczył użycie cookies a oraz aby pliki cookies były kasowane podczas zamykania przeglądarki. Dezaktywacja cookies może ograniczyć funkcjonalność tej strony internetowej.

Wykorzystanie plików cookies to działanie w uzasadnionym interesie przedsiębiorstwa Kompernass w celu kreowania właściwego wizerunku firmy w Internecie, prowadzenia sklepu internetowego, zbierania danych statystycznych o liczbie odwiedzających stronę i jej wykorzystaniu i kształtowania strony w taki sposób, aby jej przeglądanie było możliwie łatwe i przyjazne dla użytkownika. Przetwarzanie danych leżące w uzasadnionym wyżej interesie przedsiębiorstwa dokonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 S 1. nast. DS-GVO.

VII. SZYFROWANIE SSL

Kompernaß Handelsgesellschaft mbH stosuje środki techniczne i organizacyjne, mające na celu zapewnienie skutecznej ochrony danych osobowych. Wszyscy nasi pracownicy są zobowiązani do przestrzegania poufności danych. Państwa dane osobowe są traktowane zawsze w sposób poufny. Szyfrowanie wrażliwych danych osobowych odbywa się z wykorzystaniem technologii SSL (Secure Sockets Layer). Jest to obecnie najpopularniejsza i najbezpieczniejsza metoda przesyłania danych w Internecie.

VIII. PRAWO DO INFORMACJI

Zgodnie z art. 15-21, niemieckiej ustawy DS-GVO użytkownik ma prawo do tego, aby w każdej chwili

  • zażądać potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe,
  • w przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika zażądać informacji o tych danych osobowych, jak również o celu ich przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te zostały lub zostaną udostępnione, w szczególności jeżeli ci odbiorcy znajdują się w krajach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych, a także o planowanym okresie przechowywania danych osobowych względnie kryteriach ustalenia tego okresu,
  • do korekty zakresu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i udostępniania danych osobowych użytkownika,
  • w poszczególnych przypadkach sprzeciwić się przetwarzaniu danych.

Aby skorzystać z powyższych praw prosimy zwrócić się do naszego inspektora ochrony danych osobowych na adres datenschutz@kompernass.de.

IX. POZOSTAŁE INFORMACJE

Państwa zaufanie jest dla nas ważne. Dlatego w każdej chwili odpowiemy na Państwa pytania w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych. W razie pytań, których nie wyjaśnia niniejsza deklaracja lub w przypadku chęci uzyskania dokładniejszych informacji, prosimy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych na adres e-mail: datenschutz@kompernass.de.

Ponadto użytkownikowi strony przysługuje również prawo do zaskarżenia przetwarzania jego danych osobowych do Krajowego Rzecznika Ochrony Danych Osobowych i Wolności Informacji dla Landu Nadrenia-Westfalia w Niemczech.