Data protection

Tijdens uw bezoek aan onze website vindt de hier beschreven verzameling, opslag en verwerking van persoonsgegevens plaats

I. VERANTWOORDELIJKE ORGANISATIE EN PRIVACYVERANTWOORDELIJKE

De organisatie die in de zin van de toepasselijke privacywetgeving verantwoordelijk is voor het verzamelen, opslaan en verwerken van persoonsgegevens is:

Kompernaß Handelsgesellschaft mbH,
vertegenwoordigd door de directeuren Johannes-Heinrich Kompernaß, Hans-Peter Kompernaß, Karsten Dudzek, Carsten Dietz
Burgstr. 21
44867 Bochum
Duitsland
Tel.: +49 02327/3018-0
Fax: +49 02327/3018-100
E-Mail: info@kompernass.de

U kunt onze privacyverantwoordelijke Jennifer Hogrebe bereiken op hetzelfde adres en telefoonnummer of via het e-mailadres datenschutz@kompernass.de.

II. GEGEVENS IN HET KADER VAN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE

1. Bezoek van onze website

Bij elk gebruik van onze website verzamelen en bewaren we - om het gebruik van de website mogelijk te maken - automatisch de volgende gegevens, waarbij de opslag uitsluitend dient voor het garanderen van de IT-veiligheid (bijv. identificatie van aanvallen op de website) en voor statistische doeleinden. We slaan deze gegevens uitsluitend zo op, dat er geen verband kan worden gelegd tussen de gegevens en een specifieke persoon. We stellen meer bepaald geen profielen van de bezoekers van onze website samen. De door ons verzamelde gegevens zijn: browsertype/-versie, besturingssysteem, IP-adres, URL van referrer (de tevoren bezochte pagina) en datum en tijd van bezoek.

De gegevens worden gedurende 2 dagen bewaard.

2. Persoonsgegevens bij aanmelding op en het plaatsen van bestellingen

De verwerking van de onderstaande persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats met uw toestemming, overeenkomstig art. 6 lid 1 punt 1a van de Duitse privacywet Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO)die vanaf 25.05.2018 van kracht is. U geeft deze toestemming door als klant van onze webshop een klantaccount aan te maken (als u zich aanmeldt als klant van onze webshop) en door uw gegevens in te vullen voor het bestellen van producten (als u producten bestelt). Als u producten bestelt, vindt de verwerking van uw persoonsgegevens bovendien plaats op basis van art. 6 lid 1 punt 1b van de Duitse privacywet DS-GVO, omdat de hier verzamelde en verwerkte gegevens nodig zijn om de bestelde producten te leveren.

Als u zich als klant aanmeldt op onze webshop en artikelen bestelt, verzamelen en bewaren we de volgende persoonsgegevens, die uitsluitend worden gebruikt voor het leveren en factureren van de bestelling en die worden verzameld via het aanmeldformulier en het registratieformulier:

  • Naam
  • Adres
  • E-Mail
  • Betalingsmethode
  • Bestelde product(en)

De bovenstaande gegevens zijn verplicht wanneer u een bestelling in onze webshop wilt plaatsen. Dat betekent dat u in onze webshop geen bestelling kunt plaatsen zonder toestemming voor het verzamelen en verwerken van de bovenstaande gegevens. Dit geldt ook (met uitzondering van de bestelde producten en betalingsmethode) voor het aanmaken van een gebruikersaccount.

De gegevens worden gedurende tien jaar bewaard.

III. HERROEPINGSRECHT

U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens op elk moment met werking voor de toekomst te herroepen; dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvond voordat u uw toestemming hebt herroepen. U kunt uw toestemming onder andere herroepen door een e-mail te sturen naar datenschutz@kompernass.de.

IV. DOORGEVEN VAN GEGEVENS

De door ons verzamelde gegevens geven we uitsluitend door aan de transportmaatschappij die in onze naam de artikelen aan u levert en aan de financiële instelling die de afrekening van de bestelling verzorgt, en bovendien alleen in die mate die nodig is voor het leveren van de artikelen of voor het afrekenen van de bestelling.

V. PRIVACYVERKLARING VOOR HET GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van functies van de internetanalysedienst Google Analytics. De aanbieder daarvan is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Google Analytics maakt gebruikt van zogenaamde “cookies”. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om te analyseren hoe u de website gebruikt. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt meestal verzonden naar en opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten.

Als u op deze website IP-anonimisering hebt geactiveerd, zal Google in lidstaten van de Europese Unie of in de landen van de Europese Economische Ruimte eerst uw IP-adres afkorten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en andere aan het websitegebruik en het internetgebruik gerelateerde diensten aan de exploitant van de website te leveren. De in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gekoppeld.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen middels een hiervoor bestemde instelling in uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt benutten. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de via de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Het gebruik van Google Analytics dient om het rechtmatige belang van Kompernaß, de website en webshop te ondersteunen en om statistische gegevens over het aantal bezoekers en hun gebruik van de website te verzamelen. De gegevensverwerking voor het dienen van dergelijke rechtmatige belangen vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 punt 1 F) van de Duitse privacywet DS-GVO.

VI. ANDERE COOKIES

Websites maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade aan uw computer aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen om onze website gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden geplaatst en die door uw browser worden opgeslagen.

De meeste door ons gebruikte cookies zijn de zogenaamde “session cookies”. Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw computer opgeslagen tot u ze verwijdert. Dankzij deze cookies kunnen we bij uw volgende bezoek uw browser herkennen.

U kunt uw browser zo instellen, dat het plaatsen van cookies vooraf wordt gemeld en dat u kunt kiezen om de cookies op individuele basis toe te staan, in bepaalde omstandigheden toe te staan, algemeen niet toe te staan of de cookies automatisch te wissen wanneer u de browser sluit. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website worden aangetast.

Het gebruik van cookies dient om het rechtmatige belang van Kompernaß, de website en webshop te ondersteunen en om statistische gegevens over het aantal bezoekers en hun gebruik van de website te verzamelen. De gegevensverwerking voor het dienen van dergelijke rechtmatige belangen vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 punt 1 F) van de Duitse privacywet DS-GVO.

VII. SSL-CODERING

Kompernaß Handelsgesellschaft mbH treft technisch-organisatorische maatregelen om een effectieve gegevensbescherming te garanderen. Al onze medewerkers zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht met betrekking tot gegevens. Uw persoonsgegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld. De overdracht van gevoelige gegevens wordt beveiligd met SSL (Secure Sockets Layer). Dit is momenteel de meest gangbare en veilige procedure voor gegevensoverdracht op internet.

VIII. RECHT OP INFORMATIE

U hebt overeenkomstig art. 15-21 van de Duitse privacywet DS-GVO het recht:

  • om bevestiging te vragen of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt;
  • als we uw persoonsgegevens verwerken, hebt u het recht om informatie te vragen over deze persoonsgegevens en meer bepaald over het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens, de categorieën van de verwerkte persoonsgegevens, de ontvanger of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens bekend zijn gemaakt of zullen worden gemaakt, met name in geval van ontvangers in andere landen of in internationale organisaties, en over de geplande duur van de opslag van uw persoonsgegevens of over de criteria voor het bepalen van deze duur;
  • op rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
  • om in afzonderlijke gevallen beroep aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze privacyverantwoordelijke via het e-mailadres datenschutz@kompernass.de.

IX. VERDERE INFORMATIE

Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Daarom willen wij u te allen tijde uitleg en antwoord kunnen gegeven met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u vragen hebt waarop deze privacyverklaring geen antwoord geeft of wanneer u op een bepaald moment nadere informatie wilt, kunt u zich wenden tot onze privacyverantwoordelijke via het e-mailadres datenschutz@kompernass.de.

U hebt ook het recht om bij de regionale privacytoezichthouder (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen) een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens.