Data protection

Při návštěvě naší webové stránky probíhá zde popsané shromažďování, uchovávání a zpracování osobních údajů.

I. ODPOVĚDNÝ ORGÁN A ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Odpovědným orgánem ve smyslu platného zákona o ochraně osobních údajů pro shromažďování, uchovávání a zpracování osobních údajů je:

Kompernaß Handelsgesellschaft mbH,
zastoupená jednateli Johannes-Heinrich Kompernaß, Hans-Peter Kompernaß, Karsten Dudzek, Carsten Dietz
Burgstr. 21
44867 Bochum
Spolková republika Německo
Tel.: +49 02327/3018-0
Fax: +49 02327/3018-100
E-Mail: info@kompernass.de

Na naši odpovědnou zástupkyni pro ochranu údajů Jennifer Hogrebe se můžete obrátit na stejné adrese a telefonním čísle nebo na e-mailové adrese datenschutz@kompernass.de.

II. DATA SOUVISEJÍCÍ S POUŽÍVÁNÍM WEBOVÉ STRÁNKY

1. Návštěva naší webové stránky

Při každém využití naší nabídky automaticky shromažďujeme a ukládáme následující údaje za účelem umožnění používání webových stránek, přičemž úložiště slouží výhradně k zajištění bezpečnosti IT (např. identifikace útoků na webovou stránku) a pro statistické účely. Všechna tato data ukládáme pouze takovým způsobem, že je nelze přiřadit ke konkrétní osobě. Zejména nejsou generovány žádné uživatelské profily. Údaje, které shromažďujeme, jsou následující: typ/verze prohlížeče, použitý operační systém, IP adresa, odkazovaná URL adresa (navštívená předchozí stránka) a datum a čas přístupu.

Data jsou uchovávána po dobu 2 dnů.

2. Osobní údaje při registraci a objednávání

Zpracování níže popsaných osobních údajů probíhá výhradně na základě souhlasu podle čl. 6, odst. 1, písm. 1a německého Nařízení o ochraně osobních údajů (DS-GVO)), které platí od 25. 5. 2018. Tento souhlas je dán vytvořením uživatelského účtu jako zákazníka našeho on-line obchodu (v případě registrace jako zákazníka našeho on-line obchodu), jakož i při předávání údajů pro objednávku zboží (v případě objednávky zboží). V případě objednávky zboží je zpracovávání osobních údajů rovněž založeno na čl. 6, odst. 1, písm. 1b DS-GVO, protože shromážděné a zpracované údaje jsou nezbytné pro plnění příslušné smlouvy k dodávce objednaného zboží.

V případě registrace jako zákazníka našeho on-line obchodu a objednání zboží shromažďujeme a ukládáme následující osobní údaje, které jsou výhradně používány k účelům doručení a vypořádání, přičemž shromažďování probíhá v rámci přihlašovací a registrační obrazovky:

  • jméno,
  • adresní údaje,
  • e-mail,
  • použitý způsob platby,
  • objednaný(-é) výrobek(-ky).

Výše uvedené údaje jste povinni zadat, pokud chcete objednat v našem on-line obchodě. To znamená, že prostřednictvím našeho on-line obchodu nelze zadávat žádné objednávky bez souhlasu se shromažďováním a zpracováním výše uvedených údajů. Totéž platí, s výjimkou objednaných výrobků a souvisejícím způsobem platby, pro nastavení uživatelského účtu.

Data jsou uchovávána po dobu 10 let.

III. PRÁVO NA ODVOLÁNÍ

Souhlas se zpracováním svých osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat s účinkem do budoucnosti, čímž není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů, k němuž došlo až do odvolání. O dvolání lze provést mimo jiné prostřednictvím e-mailu na adresu datenschutz@kompernass.de.

IV. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které shromažďujeme, zasíláme pouze spedičním společnostem, které jsme objednali k dodání zboží, a finančním institucím pověřeným vypořádáním, a to pouze v rozsahu nezbytném pro dodání zboží nebo vypořádání.

V. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY GOOGLE ANALYTICS

Tato webová stránka používá funkce služby analýzy webu Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Služba Google Analytics používá tzv. „cookies“. Jsou to textové soubory, které se uloží na vašem počítači a které nám umožňují analyzovat vaše používání webové stránky. Informace vygenerované prostřednictvím souboru cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenesou na server společnosti Google v USA a tam se uloží.

V případě aktivace IP anonymizace na této webové stránce společnost Google vaši IP adresu předtím zkrátí v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Úmluvy o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech se úplná IP adresa přenese na server společnosti Google v USA a tam se zkrátí. Z příkazu provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google používat tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky za účelem vytváření zpráv o její aktivitě a pro poskytování dalších služeb souvisejících s využíváním webových stránek a internetu vůči provozovateli webových stránek. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics se nespojí s žádnými jinými daty společnosti Google.

Uložení souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení software svého prohlížeče; avšak upozorňujeme na to, že v tomto případě nebudete moci používat v plném rozsahu všechny funkce těchto webových stránek. Kromě toho můžete také zabránit shromáždění dat vytvořených prostřednictvím souboru cookie a týkajících se užívání této webové stránky (vč. vaší IP adresy) u společnosti Google a zpracování těchto dat prostřednictvím společnosti Google stažením zásuvného modulu prohlížeče, který je k dispozici ke stažení a instalaci pod následujícím odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Používání služby Google Analytics slouží legitimním zájmům společnosti Kompernaß, internetové prezentaci a internetovému obchodu a shromáždění statistických údajů o počtu návštěvníků a používání. Zpracování osobních údajů k výkonu takových oprávněných zájmů vychází z čl. 6, odst. 1, písm. 1 f) DS-GVO.

VI. JINÉ SOUBORY COOKIES

Internetové stránky využívají částečně tzv. cookies. Soubory cookies nezpůsobí na vašem počítači žádnou škodu a neobsahují viry. Soubory cookies slouží k tomu, aby naše služby byly uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které se uloží na vašem počítači a váš prohlížeč je uloží do paměti.

Většina námi používaných souborů cookies jsou tzv. „session cookies“. Po ukončení vaší návštěvy se automaticky vymažou. Jiné soubory cookies zůstávají uloženy na vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Tyto soubory cookies nám umožňují znovu rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás informoval o ukládání souborů cookies a povolil soubory cookies pouze v jednotlivých případech, vyloučil přijetí souborů cookies pro konkrétní případy nebo obecně a aktivoval automatické smazání souborů cookies při zavření prohlížeče. Při deaktivaci souborů cookies může být funkčnost této webové stránky omezena.

Používání souborů cookies slouží legitimním zájmům společnosti Kompernaß, internetové prezentaci a internetovému obchodu a shromáždění statistických údajů o počtu návštěvníků a používání, aby návštěvníkům co nejvíce usnadnilo návštěvu našich webových stránek. Zpracování osobních údajů k výkonu takových oprávněných zájmů vychází z čl. 6, odst. 1, písm. 1 f) DS-GVO.

VII. ŠIFROVÁNÍ SSL

Společnost Kompernaß Handelsgesellschaft mbH přijme technická a organizační opatření k zajištění účinné ochrany osobních údajů. Všichni naši zaměstnanci jsou povinni zachovávat o osobních údajích mlčenlivost. S vašimi osobními údaji se neustále zachází důvěrně. Šifrování citlivých datových přenosů je prováděno pomocí SSL (Secure Sockets Layer). To je v současné době nejběžnější a nejbezpečnější metoda přenosu dat na internetu.

VIII. PRÁVO NA INFORMACE

Podle podmínek čl. 15-21 DS-GVO máte kdykoliv právo

  • požádat o potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají,
  • v případě našeho zpracování vašich osobních údajů požádat o informace o těchto osobních údajích a rovněž obzvláště o informace o účelu zpracování vašich osobních údajů, kategoriích zpracovaných osobních údajů, příjemci nebo kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zveřejněny nebo budou zveřejněny, zejména v případě příjemců ve třetích zemích nebo u mezinárodních organizací; o plánovanou délku trvání uchovávání osobních údajů, příp. kritéria pro určení této délky trvání,
  • na opravu, vymazání, omezení zpracování a přenositelnosti osobních údajů, které se vás týkají,
  • v jednotlivém případě nesouhlasit se zpracováním osobních údajů.

Chcete-li tato práva uplatnit, obraťte se na našeho odpovědného zástupce pro ochranu osobních údajů na e-mailovou adresu datenschutz@kompernass.de.

IX. DALŠÍ INFORMACE

Vaše důvěra je pro nás důležitá. Proto vám rádi zodpovíme dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů. Pokud máte otázky, které nemohly být zodpovězeny v těchto zásadách o ochraně osobních údajů, nebo pokud chcete získat podrobnější informace k určitému datu, kontaktujte prosím našeho odpovědného zástupce pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese: datenschutz@kompernass.de.

Máte také právo podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů u Státního komisaře pro ochranu osobních údajů a svobodu informací Severní Porýní-Vestfálsko.