IÓNOVÝ SUŠIČ NA VLASY S DOTYKOVÝM SENZOROM

SHTT 2200 B1 (IAN 356617_2004)