Data protection

Nedanstående personuppgifter samlas in, sparas och bearbetas när du besöker vår hemsida.

I. ANSVARIGT ORGAN OCH DATASKYDDSANSVARIG MEDARBETARE

Enligt gällande dataskyddsdirektiv ansvarar följande organ för insamling, lagring och bearbetning av personuppgifter:

Kompernaß Handelsgesellschaft mbH,
representerat av VD Johannes-Heinrich Kompernaß, Hans-Peter Kompernaß, Karsten Dudzek, Carsten Dietz
Burgstr. 21
44867 Bochum
Förbundsrepubliken Tyskland
Tel.: +49 02327/3018-0
Fax: +49 02327/3018-100
E-post: info@kompernass.de

Vår dataskyddsansvariga medarbetare Jennifer Hogrebe kan nås på samma adress och telefonnummer eller via e-post på datenschutz@kompernass.de.

II. UPPGIFTER SOM SAMLAS IN VID BESÖK PÅ WEBBSIDAN

1. Besök på vår webbsida

Varje gång en person använder vår webbsida samlar vi in och sparar följande uppgifter automatiskt i syfte att möjliggöra användning av webbsidan. Uppgifterna lagras endast för att främja IT-säkerheten (t.ex. för att identifiera intrång på webbsidan) samt av statistiska skäl. Vi sparar samtliga uppgifter på ett sätt som utesluter identifiering av enskilda personer. Framför allt skapas inga användarprofiler för enskilda användare. Vi samlar in följande personuppgifter: Webbläsartyp eller -version, operativsystem, IP-adress, överförd URL (senast besökta sida) samt datum och klockslag för besöket.

Uppgifterna sparas i 2 dagar.

2. Personuppgifter vid registrering och beställning

Nedanstående personuppgifter behandlas uteslutande efter medgivande enligt Art. 6, avs. 1, sid. 1a i det grundläggande dataskyddsdirektiv (DS-GVO)som gäller från och med 2018-05-25. Medgivandet ges när du inrättar ett användarkonto som kund i vår webbutik (om du registrerar dig som kund i vår webbutik) samt vid överföring av data vid beställning av produkter (om du beställer produkter). Om du beställer produkter bearbetas personuppgifterna dessutom enligt Art. 6, avs. 1, sid. 1b i DS-GVO, eftersom de uppgifter som samlas och bearbetas är obligatoriska för att vi ska kunna leverera respektive produkter enligt avtalet.

Om du registrerar dig som ny kund i vår webbutik och beställer produkter samlar vi in och sparar följande personuppgifter som uteslutande används i leverans- och betalningssyfte och som hämtas ur anmälnings- och registreringsformulären:

  • Namn
  • Postadress
  • E-Mail
  • Betalningsmetod
  • Beställd produkt/beställda produkter

Ovanstående uppgifter måste anges när du beställer produkter i vår webbutik. Detta innebär att vår webbutik inte kan slutföra beställningen om du inte är införstådd med att ovanstående uppgifter samlas in och sparas. Detsamma gäller när du inrättar ett användarkonto, med undantag av uppgifter om beställda produkter och betalningsmetoder.

Uppgifterna sparas i tio år.

III. ÅNGERRÄTT

Du har rätt att när som helst återkalla ditt medgivande till framtida behandling av personuppgifter. Detta gäller emellertid inte de personuppgifter som samlats in innan du återkallat medgivandet. Du kan återkalla medgivandet bland annat genom att skicka ett e-postmeddelande till datenschutz@kompernass.de.

IV. ÖVERLÅTELSE AV UPPGIFTER

De uppgifter som vi samlar in överlåts uteslutande till de speditionsföretag som fått i uppdrag att leverera produkterna samt de finansinstitut som behandlar transaktionen och endast i den omfattning som krävs för att leverera produkterna resp. för transaktionen.

V. INTEGRITETSPOLICY FÖR ANVÄNDNING AV GOOGLE ANALYTICS

På webbsidan används funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. . Leverantören är Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics använder s.k. ”Cookies” (kakor). Cookies är textfiler som lagras på din dator för att analysera hur du använder webbsidan. Den information om din användning av webbsidan som samlas in via dessa cookies förs som regel över till en Google-server i USA och lagras där.

Google Analytics använder s.k. ”Cookies” (kakor). Cookies är textfiler som lagras på din dator för att analysera hur du använder webbsidan. Den information om din användning av webbsidan som samlas in via dessa cookies förs som regel över till en Google-server i USA och lagras där.

Du kan förhindra att cookies lagras genom en speciell inställning i din webbläsares program; vi vill dock informera dig om att du då inte kommer att kunna utnyttja samtliga funktioner fullt ut på denna webbsida. Du kan även förhindra att Google samlar in och behandlar data om hur du använder den här webbsidan (inkl. din IP-adress) som samlas in genom cookies genom att ladda ner och installera ett plug-in till webbläsaren via följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Kompernaß har ett rättmätigt intresse av att använda Google Analytics för att förbättra sin internetnärvaro och webbsidans funktioner samt att samla statistiska uppgifter om antalet besökare och användningssätt. Uppgifterna behandlas för att tjäna ett sådant rättmätigt intresse enligt Art. 6, avs. 1, sid. 1 f) i DS-GVO.

VI. ÖVRIGA COOKIES

På internetsidorna används ibland så kallade cookies. Cookies orsakar inga skador på din dator och innehåller inga virus. Syftet med cookies är att göra vårt erbjudande användarvänligare, effektivare och säkrare. Cookies är små textfiler som läggs in på din dator och sparas av webbläsaren.

De flesta av de cookies som används av oss är s.k. ”sessionscookies”. De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra cookies sparas på din enhet tills du själv raderar dem. Med hjälp av dessa cookies kan vi identifiera din webbläsare nästa gång du besöker oss.

Du kan ställa in din webbläsare så att du får information om cookies används och endast godkänner cookies i vid enstaka tillfällen eller i vissa fall, motsätter dig cookies i allmänhet eller så att alla cookies tas bort automatiskt när du stänger webbläsaren. När du avaktiverar cookies påverkas eventuellt webbsidans funktioner.

Kompernaß har ett rättmätigt intresse av att använda cookies för att förbättra sin internetnärvaro och webbutik, samla statistiska uppgifter om antalet besökare och användningssätt och göra besöket på webbsidan så enkelt och bekvämt som möjligt för användaren. Uppgifterna behandlas för att tjäna ett sådant rättmätigt intresse enligt Art. 6, avs. 1, sid. 1 f) i DS-GVO.

VII. SSL Verschlüsselung

Kompernaß Handelsgesellschaft mbH har vidtagit de tekniskt-organisatoriska åtgärder som krävs för att garantera ett effektivt dataskydd. Alla våra medarbetare är skyldiga att upprätthålla datasekretessen. Dina data behandlas alltid strikt konfidentiellt. Kryptering av känslig dataöverföring görs med SSL (Secure-Sockets-Layer). Det är för närvarande det vanligaste och säkraste sättet att överföra data på Internet.

VIII. INFORMATIONSRÄTT

Enligt Art. 15-21 i DS-GVO har du rätt att när som helst

  • begära information om huruvida dina personuppgifter bearbetas
  • av oss och, om så är fallet, erhålla information om dessa personuppgifter, i synnerhet information om varför de bearbetas, vilken kategori personuppgifterna tillhör, vilka mottagare eller mottagarkategorier som får eller kommer att få insyn i dina personuppgifter (särskilt mottagare i utlandet eller internationella organisationer) samt information om hur länge personuppgifterna ska sparas resp. kriterierna för att fastställa denna period.
  • Du har även rätt att begära att dina personuppgifter korrigeras, raderas och att bearbetningen eller överföringen av dina personuppgifter begränsas och
  • i vissa fall förbjuda att uppgifterna behandlas.

Om du vill hävda dessa rättigheter ber vi dig ta kontakt med vår dataskyddsansvariga medarbetare via e-post på datenschutz@kompernass.de.

IX. YTTERLIGARE INFORMATION

Ditt förtroende är viktigt för oss. Därför vill vi alltid stå till tjänst för att berätta och svara på frågor om hur din personliga information bearbetas. Om du har frågor som inte besvarades i denna integritetspolicy eller om du vill ha utförlig information om någon detalj ska du vända dig till vår dataskyddsansvariga medarbetare via e-post på datenschutz@kompernass.de.

Du har även rätt att lämna in klagomål som gäller bearbetning av dina personuppgifter till dataskyddsmyndigheten i Nordrhein-Westfalen.