Data protection

Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, tiek veikta šajā sadaļā izklāstītā jūsu personas datu vākšana, saglabāšana un apstrāde.

I. ATBILDĪGĀ IESTĀDE UN PAR DATU AIZSARDZĪBU ATBILDĪGĀ PERSONA

Atbildīgā iestāde saskaņā ar piemērojamajām datu aizsardzības tiesībām attiecībā uz personas datu ievākšanu, saglabāšanu un apstrādi:

Kompernaß Handelsgesellschaft mbH,
kuru pārstāv izpilddirektori Johannes-Heinrich Kompernaß, Hans-Peter Kompernaß, Karsten Dudzek, Carsten Dietz
Burgstr. 21
44867 Bochum
Vācijas Federatīvā Republika
Tel.: +49 02327/3018-0
Fax: +49 02327/3018-100
E-Mail: info@kompernass.de

Ar mūsu datu aizsardzības speciālisti Dženiferu Hogrēbi (Jennifer Hogrebe) jūs varat sazināties, rakstot uz iepriekš norādīto adresi vai zvanot uz norādīto tālruņa numuru, vai arī rakstot e-pastu uz adresi datenschutz@kompernass.de.

II. DATI, KAS TIEK IEVĀKTI MŪSU MĀJAS LAPAS LIETOŠANAS IETVAROS

1. Mūsu mājas lapas apmeklējums

Ikreiz izmantojot mūsu piedāvājumu, tīmekļa vietnes lietošanas nodrošinājuma nolūkā mēs automātiski saglabājam sistēmā tālāk norādītos datus, turklāt šo datu saglabāšanas vienīgais mērķis ir garantēt IT drošību (piemēram, lai identificētu uzbrukumus tīmekļa vietnei), kā arī izmantot datus statistikas nolūkiem. Visus datus mēs saglabājam tā, ka nav iespējama to sasaistīšana ar konkrētu personu. Lietotājiem netiek izveidoti lietošanas profili. Dati, kurus ievācam: pārlūkprogrammas veids un versija, izmantotā operētājsistēma, IP adrese, atsauces URL (iepriekš apmeklētā lapa), piekļuves datums un pulksteņa laiks.

Datu uzglabāšanas ilgums ir 2 dienas.

2. Personas dati saistībā ar reģistrēšanos un preču pasūtīšanu

Tālāk norādīto personas datu apstrāde notiek vienīgi pēc atļaujas saņemšanas saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR), ) 6. panta 1. punkta 1a apakšpunktu, kas stājās spēkā 2018. gada 25. maijā. Šī atļauja tiek dota brīdī, kad jūs kā mūsu tiešsaistes veikala klients (reģistrējoties kā mūsu tiešsaistes veikala klientam) izveidojat lietotāja kontu, kā arī nododat mums savus datus preču pasūtīšanas gadījumā (kad jūs veicat preču pasūtījumu). Pasūtot preces, personas datu pārstrāde tiek veikta, pamatojoties arī uz VDAR 6. panta 1. punkta 1b apakšpunktu, jo šajā gadījumā ievāktie un apstrādātie personas dati ir nepieciešami pasūtīto preču piegādes līguma izpildei.

Ja jūs reģistrējaties kā klients mūsu tiešsaistes veikalā un pasūtāt preces, mēs ievācam un saglabājam tālāk minētos datus, kas tiek izmantoti vienīgi piegādes un pasūtījuma apmaksas nolūkos, turklāt datu vākšana notiek pieteikšanās un reģistrēšanās formu aizpildīšanas ietvaros:

  • Vārds, uzvārds
  • Adreses dati
  • E-pasts
  • Izmantotais apmaksas veids
  • Pasūtītais(-ie) produkts(-i)

Norādīto datu sniegšana ir obligāta, ja vēlaties tiešsaistes veikalā aktivizēt pasūtījumu. Tas nozīmē, ka bez piekrišanas iepriekš minēto datu ievākšanai un apstrādei jūs nevarat mūsu tiešsaistes veikalā aktivizēt pasūtījumus. Šis nosacījums darbojas arī attiecībā uz lietotāja konta izveidi, bet neattiecas uz pasūtītajiem produktiem un izmantoto apmaksas veidu.

Datu uzglabāšanas ilgums ir desmit gadi.

III. ATTEIKUMA TIESĪBAS

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu attiecībā uz jūsu personas datu turpmāku apstrādi, turklāt piekrišanas atteikums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atteikuma iesniegšanas. Atteikumu iespējams nosūtīt arī pa e-pastu, rakstot uz adresi datenschutz@kompernass.de

.

IV. DATU NODOŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM

Ievāktos datus mēs nododam tālāk vienīgi mūsu izvēlētajiem kravu pārvadājumu uzņēmumiem, kuriem esam uzticējuši pasūtīto preču piegādi klientiem, un finanšu institūcijām, kuras mūsu uzdevumā veic nepieciešamās norēķinu operācijas, turklāt dati tiek nodoti tālāk tikai tādā apjomā, kā tas ir nepieciešams preču piegādes un pasūtījumu apmaksas nodrošināšanai.

V. DATU AIZSARDZĪBAS DEKLARĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ GOOGLE ANALYTICS

Šī tīmekļa vietne izmanto tīmekļa datu analizēšanas rīka Google Analytics funkcijas. Pakalpojuma piedāvātājs ir Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics izmanto tā sauktos „sīkfailus”. Tie ir teksta faili, kas tiek saglabāti jūsu datorā un sniedz iespēju veikt jūsu lietojuma analīzi attiecībā uz tīmekļa vietni. Informācija par jūsu lietojumu attiecībā uz šo tīmekļa vietni, ko sastāda sīkfaili, parasti tiek pārsūtīta un saglabāta Google serverī, kas atrodas ASV.

Ja šajā tīmekļa vietnē ir aktivizēta IP adreses anonimizācija, Google jūsu IP adresi ES dalībvalstīs vai citās EEZ līguma līgumslēdzējās valstīs, kuras neatrodas Eiropas Ekonomikas zonā, pirms tam saīsina. Pilna IP adrese uz Google serveri, kas atrodas ASV, tiek pārsūtīta un tur saīsināta tikai izņēmuma gadījumos. Šīs tīmekļa vietnes operatora uzdevumā Google šo informāciju izmanto, lai analizētu jūsu lietojumu attiecībā uz šo tīmekļa vietni, sastādītu ziņojumus par aktivitātēm tīmekļa vietnē un sniegtu tīmekļa vietnes operatoram vēl citus pakalpojumus, kas saistīti ar tīmekļa vietnes un interneta lietošanu. IP adrese, ko Google Analytics pakalpojuma ietvaros nosūta jūsu pārlūkprogramma, netiek savienota ar citiem Google datiem.

Veicot attiecīgu iestatījumu savā pārlūkprogrammas programmatūrā, jūs varat sīkfailu saglabāšanu deaktivizēt; tomēr mēs vēršam jūsu uzmanību uz to, ka šādā gadījumā pastāv iespēja, ka jūs nevarēsiet pilnā apjomā izmantot visas šajā tīmekļa vietnes pieejamās funkcijas. Jūs arī varat deaktivizēt sīkfaila izveidoto un ar jūsu tīmekļa vietnes lietojumu saistīto datu (tostarp jūsu IP adreses datu) apkopošanu un pārsūtīšanu Google, kā arī šo datu apstrādi, ko veic Google, lejupielādējot un uzinstalējot pārlūkprogrammas spraudni, kas pieejams, atverot šādu saiti:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Google Analytics pakalpojumu lietošana ietilpst Kompernaß pamatotajās interesēs uzturēt tīmekļa vietnes un tiešsaistes veikala pieejamību, kā arī ievākt statistikas datus attiecībā uz apmeklētāju skaitu un vietnes lietošanu. Šādu pamatoto interešu ietvaros veiktā datu apstrāde notiek, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta 1f apakšpunktu.

VI. CITI SĪKFAILI

Interneta vietnes daļēji izmanto tā sauktos sīkfailus. Sīkfaili nekaitē jūsu datoram un nesatur vīrusus. Sīkfailu mērķis ir padarīt mūsu piedāvājumu vieglāk lietojamu, efektīvāku un drošāku. Sīkfaili ir maza izmēra teksta faili, kas tiek ievietoti jūsu datorā un kurus saglabā jūsu pārlūkprogramma.

Lielākā daļa mūsu izmantoto sīkfailu ir tā sauktie „sesijas sīkfaili”. Beidzoties jūsu apmeklējumam mūsu tīmekļa vietnē, tie automātiski tiek dzēsti. Pārējie sīkfaili saglabājas jūsu gala ierīcē līdz brīdim, kad jūs tos izdzēšat. Šie sīkfaili sniedz iespēju jūsu nākamā apmeklējuma laikā atpazīt jūsu pārlūkprogrammu.

Jūs savā pārlūkprogrammā varat iestatīt, ka tiekat informēts par sīkfailiem un atļaujat sīkfailu instalēšanu tikai atsevišķos gadījumos, noteiktos gadījumos vai vispār atsakāties pieņemt sīkfailus, kā arī aktivizēt sīkfailu automātisku dzēšanu brīdī, kad pārlūkprogramma tiek aizvērta. Deaktivizējot sīkfailus, šīs tīmekļa vietnes funkciju pieejamība var būt ierobežota.

Sīkfailu lietošana ietilpst Kompernaß pamatotajās interesēs uzturēt tīmekļa vietnes un tiešsaistes veikala pieejamību, ievākt statistikas datus attiecībā uz apmeklētāju skaitu un vietnes lietošanu, kā arī mūsu tīmekļa vietnes apmeklētājiem padarīt pēc iespējas vienkāršāku un patīkamāku mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu. Šādu pamatoto interešu ietvaros veiktā datu apstrāde notiek, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta 1f apakšpunktu.

VII. SSL ŠIFRĒŠANA

Uzņēmums «Kompernaß Handelsgesellschaft mbH» veic tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai garantētu efektīvu datu aizsardzību. Visiem mūsu darbiniekiem ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz ievāktajiem datiem. Jūsu dati vienmēr tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitāti. Jutīgu datu pārneses šifrēšanu nodrošina SSL tehnoloģija Secure-Sockets-Leyer). Pašlaik tā ir plašāk lietotā un drošākā datu pārsūtīšanas metode interneta vidē.

VIII. TIESĪBAS SAŅEMT INFORMĀCIJU

Saskaņā ar VDAR 15.-21. pantu jums ir tiesības jebkurā brīdī

  • pieprasīt apstiprinājumu par to, vai tiks veikta jūsu personas datu apstrāde,
  • ja mēs veicam jūsu personas datu apstrādi, saņemt informāciju par šiem personas datiem, kā arī informāciju par jūsu personas datu apstrādes mērķi, apstrādāto personas datu kategorijām, saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām, kurām personas dati ir tikuši vai arī tiek izpausti, īpaši par saņēmējiem trešajās valstīs vai par starptautiska mēroga organizācijām, kā arī par plānoto personas datu uzglabāšanas ilgumu un šī ilguma noteikšanas kritērijiem,
  • labot, dzēst un ierobežot ar jums saistīto personas datu apstrādi un īstenot personas datu pārnesamību,
  • konkrētā situācijā iebilst pret datu apstrādi.

Lai šīs tiesības īstenotu, aicinām jūs sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, rakstot e-pastu uz adresi: datenschutz@kompernass.de.

IX. PAPILDU INFORMĀCIJA

Jūsu uzticēšanās mums ir svarīga. Tāpēc mēs vēlamies jums jebkurā brīdī sniegt visu nepieciešamo informāciju saistībā ar jūsu personas datu apstrādi. Ja jums ir radušies jautājumi, uz kuriem jūs neguvāt atbildi šajā datu aizsardzības deklarācijā vai jūs kādā brīdī vēlaties saņemt detalizētu informāciju, aicinām jūs sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pasta adresi: datenschutz@kompernass.de.

Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību Ziemeļreinas-Vestfālenes reģionālajam pārstāvim datu aizsardzības un informācijas brīvības jautājumos saistībā ar jūsu personas datu apstrādi.