Data protection

Lankantis mūsų svetainėje, asmeniniai duomenys renkami, kaupiami ir tvarkomi toliau aprašyta tvarka.

I. ATSAKINGA ŠALIS IR UŽ DUOMENŲ APSAUGĄ ATSAKINGAS ASMUO

Už asmeninių duomenų rinkimą, kaupimą ir tvarkymą pagal taikytinus Duomenų apsaugos teisės aktus atsakinga šalisyra:

Įmonė "Kompernaß Handelsgesellschaft mbH",
atstovaujama vadovų Johannes-Heinrich Kompernaß, Hans-Peter Kompernaß, Karsten Dudzek, Carsten Dietz
Burgstr. 21
44867 Bochum
Vokietijos Federacinė Respublika
Tel.: +49 02327/3018-0
Faks: +49 02327/3018-100
El.p-: info@kompernass.de

Su įmonėje už duomenų apsaugą atsakingu asmeniu – Jennifer Hogrebe – galite susisiekti pirmiau nurodytu adresu ir telefono numeriu arba el. paštu datenschutz@kompernass.de.

II. LANKANTIS SVETAINĖJE KAUPIAMI DUOMENYS

1. Apsilankymas mūsų svetainėje

Kas kartą kai peržiūrite mūsų pasiūlymus, automatiškai renkame ir kaupiame toliau išvardytus duomenis, padedančius naudotis svetaine; juos kaupiame tik informacinių technologijų saugai užtikrinti (pvz., svetainės atakoms identifikuoti) bei statistiniams tikslams. Visus šiuos duomenis kaupiame nepriskirdami jų konkrečiam asmeniui. Ypač nesudarome jokių naudotojus charakterizuojančių aprašų. Renkami šie duomenys: naršyklės tipas ir versija, naudojama operacinė sistema, IP adresas, susijęs universalusis (URL) adresas (prieš tai aplankytas puslapis), peržiūros data ir laikas.

Duomenys laikomi 2 dienas.

2. Registruojantis ir užsisakant nurodomi asmeniniai duomenys

Toliau išvardyti asmeniniai duomenys tvarkomi tik gavus sutikimą pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (DS-GVO), taikytino nuo 2018-05-25, 6 straipsnio 1 dalies 1a sakinį. Šis sutikimas duodamas mūsų internetinės parduotuvės klientui sukuriant naudotojo paskyrą (klientui registruojantis mūsų internetinėje parduotuvėje) ir pateikiant prekių užsakymui reikiamus duomenis (užsisakant prekių). Užsisakant prekių, asmeniniai duomenys tvarkomi ir vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies 1b sakiniu, nes šiuo atveju rinkti ir tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti atitinkamą užsakytų prekių pristatymo sutartį.

Jei užsiregistruojate kaip mūsų internetinės parduotuvės klientas ir užsisakote prekių, renkami ir kaupiami toliau išvardyti asmeniniai duomenys, naudojami tik pristatymo bei atsiskaitymo tikslams ir renkami suvedant prisijungimo ir registracijos duomenis:

  • Pavardė, vardas
  • Adresas
  • El. paštas
  • Susijęs mokėjimo būdas
  • Užsakytas (-i) produktas (-ai)

Norėdami mūsų internetinėje parduotuvėje užsisakyti prekių, privalote nurodyti pirmiau išvardytus duomenis. Tai reiškia, kad, nedavus sutikimo rinkti ir tvarkyti pirmiau nurodytus duomenis, prekių mūsų internetinėje parduotuvėje užsisakyti negalima. Ta pati sąlyga liečia ir naudotojo paskyros sukūrimą, tačiau ji netaikoma užsakomiems produktams ir susijusiam mokėjimo būdui.

Duomenys saugomi dešimt metų.

III. TEISĖ ATŠAUKTI SUTIKIMĄ

Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą pareikalaudami, kad Jūsų asmeniai duomenys toliau nebebūtų tvarkomi, tačiau sutikimu pagrįstas Jūsų asmeninių duomenų tvarkymas iki sutikimo atšaukimo laikomas teisėtu. Sutikimą taip pat galima atšaukti pranešant apie tai el. paštu, adresu datenschutz@kompernass.de.

IV. DUOMENŲ PERDAVIMAS

Surinktus duomenis perduodame tik mūsų įgaliotiems vežėjams, pristatantiems prekes, ir įgaliotoms finansų įstaigoms, tvarkančioms atsiskaitymus; jų perduodame tik tiek, kiek reikia prekėms pristatyti ir (arba) už jas atsiskaityti.

V. NAUDOJIMOSI „GOOGLE ANALYTICS“ PRIVATUMO POLITIKA

Ši svetainė naudojasi „Google Analytics“ internetinių svetainių lankomumo analizavimo paslaugos funkcijomis. . Paslaugos teikėjas yra „Google Inc.“ 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, JAV. „Google Analytics“ naudoja vadinamuosius slapukus. Tai yra Jūsų kompiuteryje įrašomi tekstiniai failai, leidžiantys analizuoti Jūsų veiksmus svetainėje. Slapuko surinkta informacija apie Jūsų veiksmus šioje svetainėje paprastai nusiunčiama į „Google“ serverį JAV ir ten įrašoma.

Šioje svetainėje aktyvinus anoniminio IP adreso funkciją, Europos Sąjungos valstybėse narėse ar kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo šalyse „Google“ Jūsų IP adresą pirmiausia sutrumpina. Tik išskirtiniais atvejais visas IP adresas nusiunčiamas į „Google“ serverį JAV ir ten sutrumpinamas. Šios svetainės operatoriaus vardu „Google“ naudos šią informaciją tokiems svetainės operatoriaus tikslams: Jūsų veiksmams svetainėje analizuoti, veiksmų svetainėje ataskaitoms parengti bei kitoms su veiksmais svetainėje ir internete susijusioms paslaugoms teikti. IP adresas, kurį Jūsų naršyklė perduoda „Google Analytics“ paslaugoms, nesiejamas su kitais „Google“ duomenimis.

Atitinkamai nustatę savo naršyklės programinę įrangą galite įrašyti slapukų neleisti, tačiau atkreipiame Jūsų dėmesį, kad tokiu atveju galbūt negalėsite naudotis visomis šios svetainės funkcijomis. Be to, atsisiuntę ir įdiegę naršyklės papildinį, kurį rasite paspaudę nuorodą : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, galite „Google“ neleisti registruoti ir tvarkyti slapuko renkamų ir su Jūsų veiksmais svetainėje susijusių duomenų (įskaitant Jūsų IP adresą).

„Google Analytics“ funkcijomis naudojamasi siekiant patenkinti įmonės „Kompernaß“ teisėtus interesus, puoselėti svetainę bei internetinę parduotuvę ir rinkti apsilankančiųjų skaičiaus bei jų veiksmų statistinius duomenis. Siekiant tokių teisėtų interesų, duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies 1f sakiniu.

VI. KITI SLAPUKAI

Dalis internetinių puslapių naudoja vadinamuosius slapukus. Slapukai nekenkia Jūsų kompiuteriui, juose nėra virusų. Slapukai padeda pateikti Jums patrauklesnius, veiksmingesnius ir tikslesnius mūsų pasiūlymus. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kuriuos Jūsų naršyklė įrašo Jūsų kompiuteryje.

Dauguma mūsų naudojamų slapukų yra vadinamieji seanso slapukai. Jums užvėrus mūsų svetainę, jie automatiškai pašalinami. Kiti slapukai lieka įrašyti Jūsų galiniame įrenginyje, iki juos pašalinsite. Šie slapukai leidžia atpažinti Jūsų naršyklę, kai apsilankote kitą kartą.

Savo naršyklę galite nustatyti taip, kad būtumėte informuojami apie slapukus ir leistumėte juos naudoti tik atskiru atveju, tam tikrais atvejais arba apskritai neleistumėte įrašyti slapukų arba kad užvėrus naršyklę slapukai būtų automatiškai pašalinami. Išjungus slapukus, gali veikti ne visos šios svetainės funkcijos.

Slapukais naudojamasi siekiant patenkinti įmonės „Kompernaß“ teisėtus interesus, puoselėti svetainę ir internetinę parduotuvę, rinkti statistinius duomenis apie apsilankančiųjų skaičių bei jų veiksmus ir sukurti lankytojams kuo patogesnę ir patrauklesnę mūsų svetainę. Siekiant tokių teisėtų interesų, duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies 1f sakiniu.

VII. DUOMENŲ ŠIFRAVIMAS PAGAL SSL

Įmonė „Kompernaß Handelsgesellschaft mbH“ taiko technines ir organizacines priemones, veiksmingai užtikrinančias duomenų apsaugą. Visi mūsų darbuotojai įpareigoti neatskleisti duomenų. Visi Jūsų duomenys laikomi neskelbtinais. Neskelbtini duomenys siunčiami užšifruoti pagal SSL protokolą („Secure-Sockets-Layer“). Tai šiuo metu labiausiai paplitęs ir saugiausias būdas perduoti duomenis internetu.

VIII. TEISĖ SUSIPAŽINTI SU DUOMENIMIS

Kaip numatyta Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 15–21 straipsniuose, Jūs bet kada turite teisę:

  • Gauti patvirtinimą, kad su Jumis susiję asmeniai duomenys yra tvarkomi.
  • Susipažinti su šiais asmeniais duomenimis, jei mes tvarkome Jūsų asmenius duomenis, ir ypač gauti informacijos apie Jūsų asmeninių duomenų tvarkymo tikslą, tvarkomų asmeninių duomenų kategorijas, duomenų gavėjus (arba duomenų gavėjų kategorijas), kuriems buvo arba bus atskleisti asmeniai duomenys, visų pirma apie duomenų gavėjus trečiosiose valstybėse arba tarptautinėse organizacijose bei apie numatomą asmenių duomenų saugojimo laikotarpį arba to laikotarpio nustatymo kriterijus.
  • Prašyti ištaisyti, pašalinti su Jumis susijusius asmeninius duomenis, apriboti jų tvarkymą ir perdavimą.
  • Atskirais atvejais nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi.

Jei norite šiomis teisėmis pasinaudoti, el. paštu datenschutz@kompernass.de kreipkitės į mūsų įmonėje už duomenų apsaugą atsakingą asmenį.

IX. KITA INFORMACIJA

Vertiname Jūsų patikėjimą. Todėl visada esame pasiruošę atsakyti, kaip tvarkome Jūsų asmeninius duomenis. Jei turite klausimų, į kuriuos ši privatumo politika neatsakė, ar panorėsite gauti išsamesnės informacijos, el. paštu datenschutz@kompernass.de kreipkitės į mūsų įmonėje už duomenų apsaugą atsakingą asmenį.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą dėl Jūsų asmeninių duomenų tvarkymo. Jį turėtumėte pateikti Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės Duomenų apsaugos ir informacijos teisės pareigūnui.