Paieškos ir radimo funkcijaŽinynai, programinė įranga ir priedai