ELEKTRIČNI RIBEŽ ZA POVRĆE

SGR 150 B2 (IAN 311001)