AKU ODVIJAČ S PRIKLJUČIVIM OKRETNIM UDARNIM MEHANIZMOM

PDSSA 12 A1 (IAN 302331)

Pribor

Upute za uporabu