AKU REZAČ GRANA

FAHE 20-Li A1 (IAN 285175)

Pribor

Upute za uporabu