BENZINSKI KOMBINIRANI UREĐAJ 4 U 1

FBK 4 B2 (IAN 273489)

Pribor

Upute za uporabu