AKU UDARNI ODVIJAČ ZA VOZILA

PASSK 20-Li A1 (IAN 346199_2004)

Pribor

Upute za uporabu