ΗΛΕΚΤΡΙΚΌΣ ΤΡΙΦΤΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΏΝ

SGR 150 B2 (IAN 311001)