ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΣΤΕΓΟΥΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - σωλήνα φιλμ

SV 120 A1 (IAN 304253)

Εξαρτήματα

Οδηγίες χρήσης