ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

SHN 3.7 A1 (IAN 282646)