ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ

SDR 1100 B2 (IAN 280642)

Εξαρτήματα

Οδηγίες χρήσης