ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΟΝΤΙΩΝ

NZR 1.5 A1 (IAN 270480)