ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΦΡAΓΙΣΜAΤOΣ ΤPOΦΙΜΩV

SFS 110 A1 (IAN 104351)