Αναζήτηση και εύρεσηΕγχειρίδια, λογισμικό και εξαρτήματα