Data protection

Meie veebilehe külastamisel toimub siin kirjeldatud isikuandmete kogumine, salvestamine ja töötlemine.

I. VASTUTAV ASUTUS JA ANDMEKAITSEVOLINIK

Vastutavaks asutuseks kasutatava andmekaitseõiguse tähenduses isikuandmete kogumiseks, salvestamiseks ja töötlemiseks on:

Kompernaß Handelsgesellschaft mbH,
mida esindavad ärijuhid Johannes-Heinrich Kompernaß, Hans-Peter Kompernaß, Karsten Dudzek, Carsten Dietz ja
Burgstr. 21
44867 Bochum
Bundesrepublik Deutschland
Tel.: +49 02327/3018-0
Fax: +49 02327/3018-100
E-post: info@kompernass.de

Meie andmekaitsevolinikuga saate ühendust võtta samal aadressil ja telefoninumbril või e-posti aadressil datenschutz@kompernass.de.

II. VEEBILEHE KASUTAMISEL KOGUTAVAD ANDMED

1. Meie veebilehe külastamine

Igal meie pakkumise kasutamisel kogume ja salvestame me veebilehe kasutamise võimaldamiseks automaatselt alljärgnevalt loetletud andmeid, kusjuures salvestamist kasutatakse eranditult ainult IT turvalisuse jaoks (nt veebilehe vastu suunatud rünnakute identifitseerimine) ning statistilistel eesmärkidel. Me salvestame kõik need andmed ainult selliselt, et meil ei ole võimalik neid teatud kindla isikuga siduda. Iseäranis ei koostata kasutajate kasutusprofiile. Meie poolt kogutavad andmed on: Brauseri tüüp/versioon, kasutatav operatsioonisüsteem, IP-aadress, viitaja URL (eelnevalt külastatud leht) ning pöördumise kuupäev ja kellaaeg.

Andmed salvestatakse 2 päevaks.

2. sikuandmed registreerumisel ja tellimisel

Alltoodud isikuandmete töötlemine toimub eranditult ainult nõustumise alusel vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR)art 6 lg 1 lause 1a, mis kehtib alates 25.05.2018. See nõustumine toimub kasutajakonto loomise teel meie veebipoe kliendina (registreerumise korral meie veebipoe kliendiks) ning andmete edastamisel kaupade tellimiseks (kaupade tellimise korral). Kaupade tellimisel toimub isikuandmete töötlemine lisaks sellele isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 lause 1b alusel, sest siin kogutud ja töödeldud andmed on vajalikud tellitud kaupade tarnimiseks vastava lepingu täitmiseks.

Registreerumisel meie veebipoe kliendiks ja kaupade tellimisel kogume ja salvestame me järgmisi isikuandmeid, mida kasutatakse eranditult ainult tarnimise ja arveldamise eesmärgil, kusjuures kogumine toimub sisselogimismaski ja registreerimismaski alusel:

  • Nimi
  • Aadressiandmed
  • E-post
  • Kasutatud makseviis
  • Tellitud toode (tooted)

Ülalnimetatud andmed tuleb teil esitada kohustuslikus korras, kui soovite teha tellimuse meie veebipoes. See tähendab, et ilma ülalnimetatud andmete kogumise ja töötlemisega nõustumata ei saa meie veebipoes tellimusi teha. Sama kehtib, välja arvatud tellitud tooted ja kasutatud makseviis, kasutajakonto loomiseks.

Andmed salvestatakse kümneks aastaks.

III. TÜHISTUSÕIGUS

Teil on õigus oma teie isikuandmete töötlemiseks antud nõustumine igal ajal tulevikku suunatud mõjuga tühistada, kusjuures see ei piira nõustumise alusel kuni keeldumiseni toimunud teie isikuandmete töötlemise õiguspärasust. Tühistamine võib toimuda muuhulgas e-kirjaga aadressile datenschutz@kompernass.de

.

IV. ANDMETE EDASTAMINE

Meie poolt kogutud andmeid edastame me eranditult ainult meie poolt kaupade tarnimiseks tellitud transpordiettevõttele ja arveldamiseks tellitud rahandusasutusele ja seda ka ainult kaupade tarnimiseks või arveldamiseks vajalikus ulatuses.

V. ANDMEKAITSE DEKLARATSIOON GOOGLE ANALYTICSI KASUTAMISEKS

See veebileht kasutab veebianalüüsiteenuse Google Analytics funktsioone. Pakkuja on Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics kasutab nn „küpsiseid“. Need on tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse ja võimaldavad analüüsida veebilehe kasutamist teie poolt. Küpsiste abil kogutud teave selle veebilehe kasutamise kohta edastatakse üldjuhul USAs asuvale Google'i serverile ja salvestatakse seal.

IP-anonümiseerimise aktiveerimise korral sellel veebilehel siiski lühendatakse Google'i poolt eelnevalt teie IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikides või Euroopa Majanduspiirkonna teistes lepinguriikides. Ainult erandjuhtudel edastatakse USAs asuvale Google'i serverile täielik IP-aadress ja see lühendatakse seal. Selle veebilehe haldaja tellimusel kasutab Google seda teavet selleks, et hinnata teie poolt veebilehe kasutamist, et koostada raporteid tegevuste kohta veebilehel ja osutada veebilehe haldajale täiendavaid veebilehe kasutamisega ja interneti kasutamisega seotud teenuseid. Google Analyticsi raames teie brauseri poolt edastatud IP-aadressi ei seota teiste Google'i andmetega.

Te võite küpsiste salvestamist oma brauseri tarkvara vastava seadistusega takistada; siiski juhime me teie tähelepanu sellele, et antud juhul ei pruugi selle veebilehe kõik funktsioonid olla täies mahus kasutatavad. Lisaks sellele saate te takistada küpsiste poolt loodud ja teie poolt veebilehe kasutamisega kogutud andmete (sh IP-aadress) edastamist Google'ile ning nende andmete töötlemist Google'i poolt, kui te laete alla ja installite alljärgneval lingil kasutatava brauseri pistikprogrammi:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Google Analyticsi kasutamine on Kompernaßi õigustatud huvides, et hooldada internetilehte ja veebipoodi ning koguda statistilisi andmeid külastuste arvu ja kasutamise kohta. Andmetöötlus selliselt õigustatud huvide jälgimiseks toimub isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 lause 1 f) alusel.

VI. MUUD KÜPSISED

Internetilehed kasutavad osaliselt niinimetatud küpsiseid. Küpsised ei tee teie arvutile kahju ja ei sisalda viirusi. Küpsiseid kasutatakse meie pakkumise kasutajasõbralikumaks, efektiivsemaks ja turvalisemaks muutmiseks. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse ja mida salvestab teie brauser.

Enamik meie poolt kasutatavatest küpsistest on niinimetatud „sessiooni küpsised“. Need kustutatakse pärast teie külastuse lõppu automaatselt. Teised küpsised jäävad teie lõppseadmele seni salvestatuks, kuni te need kustutate. Need küpsised võimaldavad meil teie brauserit järgmisel külastusel uuesti tuvastada.

Te saate oma brauserit seadistada selliselt, et teid teavitatakse küpsiste salvestamisest ja te lubate küpsiseid ainult üksikjuhul, välistate küpsiste vastuvõtu teatud juhtudel või üldiselt ning aktiveerite brauseri sulgemisel küpsiste automaatse kustutamise. Küpsiste inaktiveerimisel võib selle veebilehe funktsionaalsus olla piiratud.

Küpsiste kasutamine on Kompernaßi õigustatud huvides, et hooldada internetilehte ja veebipoodi ning koguda statistilisi andmeid külastuste arvu ja kasutamise kohta ning luua meie veebilehe külastus selle külastajale võimalikult lihtsaks ja meeldivaks. Andmetöötlus selliselt õigustatud huvide jälgimiseks toimub isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lg 1 lause 1 f) alusel.

VII. SSL KRÜPTEERIMINE

Kompernaß Handelsgesellschaft mbH rakendab efektiivse andmekaitse tagamiseks tehnilis-organisatoorseid meetmeid. Kõik meie töötajad on kohustatud hoidma andmete konfidentsiaalsust. Teie andmeid käsitletakse alati konfidentsiaalselt. Tundliku andmeedastuse krüpteerimine toimub teenuse SSL (Secure-Sockets-Layer) abil. See on hetkel kõige levinum ja turvalisem andmeedastusmeetod internetis.

VIII. TEABEÕIGUS

Teil on vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklitele 15-21 igal ajal õigus,

  • nõuda kinnitust selle kohta, kas teid puudutavaid isikuandmeid töödeldakse,
  • nõuda infot meie poolt teie isikuandmete töötlemisel nende isikuandmete kohta ning eelkõige teavet teie isikuandmete töötlemise eesmärgi kohta, töödeldud isikuandmete kategooriate kohta, saajate või saajate kategooriate kohta, kellele isikuandmed on avaldatud või veel avaldatakse, eelkõige kolmandates riikides või rahvusvahelisustes organisatsioonides asuvate saajate korral ning isikuandmete salvestamise kestuse või selle kestuse määramise kriteeriumite kohta,
  • nõuda teid puudutavate isikuandmete korrigeerimist, kustutamist, töötlemise piiramist ja edastatavust,
  • üksikjuhul andmetöötlusest keelduda.

Nende õiguste kasutamiseks pöörduge palun meie andmekaitsevoliniku poole e-posti aadressil datenschutz@kompernass.de.

IX. TÄIENDAV TEAVE

Teie usaldus on meile tähtis. Seetõttu tahame igal ajal olla seoses teie isikuandmete töötlemisega teile kättesaadav. Kui teil on küsimusi, millele käesolev andmekaitse deklaratsioon ei suutnud vastata või kui te soovite teatud ajahetkel täiendavat teavet, pöörduge palun meie andmekaitsevoliniku poole e-posti aadressil datenschutz@kompernass.de.

Teil on samuti õigus, seoses teie isikuandmete töötlemisega esitada kaebus Nordrhein-Westfaleni andmekaitse ja infovabaduse volinikule.