МУЛТИФУНКЦИО- НАЛЕН ЧОПЪР

SMZE 500 C2 (IAN 346023_2004)