3 В 1 МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ШЛАЙФ

PMFS 200 C3 (IAN 345815_2001)