ЕЛЕКТРИЧЕСКА КАΗА ЗА ВОДА

SWKS 2400 I1 (IAN 322504)