АКУМУЛАТОРНА ОТВЕРТКА С ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗБОР НА ВЪРТЯЩ МОМЕНТ

PASD 4 A1 (IAN 320723_1910)

Принадлежности

Ръководства за потребителя