МАШИНА ЗА ВАКУУМИРАНЕ - Ръкавно фолио

SFS 120 A1 (IAN 288381)