ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО ЗА АВТОМОБИЛЕН АКУМУЛАТОР

ULGD 5.0 A1 (IAN 346098_2004)